Praktyki zawodowe - 960 godz. – 34 ECTS

2 semestr - Praktyka zawodowa 180 godz.

3 semestr - Praktyka zawodowa 160 godz.

4 semestr - Praktyka zawodowa 300 godz.

5 semestr - Praktyka zawodowa 175 godz.

6 semestr - Praktyka zawodowa 145 godz.