Praktyki WSEiT Poznań

Studenci pamiętajcie praktyki zawodowe są obowiązkowe. 
Najważniejsze informacje dot. praktyk znajdziecie pod linkami: