Samorząd Studencki Poznań

SAMORZĄD STUDENCKI

Regulamin Samorządu Studenckiego – przekierowanie do BIP

Kontakt: samorzad@wseit.edu.pl

Pamiętaj, że SPOŁECZNOŚĆ AKADEMICKĄ w głównej mierze tworzą studenci, mają wpływ na życie studenckie, reprezentują Uczelnię i angażują się w jej rozwój. Studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych przez uczelnię tworzą samorząd studencki. Organy samorządu studenckiego są wyłącznym reprezentantem ogółu studentów uczelni.

Członkowie Samorządu Studenckiego

Funkcja Student
Przewodniczący Piotr Marciniak
Sekretarz Kinga Bogdziewicz