Podstawy nauk o zdrowiu - 154 godz. – 12 ECTS

  • Psychologia rozwojowa/Psychologia społeczna
  • Komunikacja interpersonalna /Komunikacja interpersonalna z el. poradnictwa
  • Podstawy pedagogiki/ Pedagogika zdrowia
  • Promocja zdrowia w gabinecie kosmetycznym
  • Podstawy żywienia człowieka z el. dietetyki
  • Etyka zawodu