Studia Podyplomowe

Fizjoterapia w stomatologii

Forma: niestacjonarne
Czas trwania: 2 semestry
Miejsce: Szczecin

Fizjoterapia w stomatologii zdobywa coraz większą popularność z uwagi na pozytywne wyniki i nieinwazyjne metody leczenia. Powszechnie stosowane w leczeniu narządu ruchu metody fizjoterapeutyczne znajdują zastosowanie w łagodzeniu lub likwidowaniu objawów dysfunkcji związanych z układem stomatognatycznym (US).Fizjoterapia może być podstawową metodą terapeutyczną lub też stanowić uzupełnienie innych zabiegów dentystycznych. Czerpie z niej w szczególności protetyka, ortodoncja, implantologia i chirurgia szczękowo-twarzowa.

Studia adresowane są dla absolwentów studiów I i II stopnia na kierunku fizjoterapia oraz magistrów rehabilitacji.

Cel kształcenia

Cel kształcenia

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom współczesnej fizjoterapii i stomatologii powstały studia podyplomowe, które przybliżą słuchaczom w sposób praktyczny metody diagnostyki oraz terapii zgodnie z koncepcjami leczenia zaburzeń układu stomatognatycznego.

Celem kształcenia na kierunku Fizjoterapia w stomatologii jest przygotowanie słuchacza do pracy z pacjentem z zaburzeniami w obrębie głowy, w tym układu ruchowego narządu żucia, z uwzględnieniem konieczności współpracy z innymi specjalistami.

Zakres merytoryczny

Zakres merytoryczny

Podczas studiów słuchacze zdobędę praktyczną wiedzę w zakresie interdyscyplinarnego leczenia zaburzeń w obrębie układu stomatognatycznego.

Podczas studiów słuchacze zdobędę umiejętności w zakresie diagnostyki i metod leczenia zaburzeń US: diagnostyki obrazowej i manualnej URNŻ oraz narządu ruchu, terapii manualnej, technik osteopatycznych, drenażu limfatycznego, miokinezyterapii, masażu oraz fizykoterapii. Nabytą wiedzę i umiejętności słuchacz będzie mógł wykorzystać w pracy z pacjentami stomatologicznymi, neurologicznymi, laryngologicznymi i neurochirurgicznymi.

Kadra dydaktyczna

Wykładowcami na studiach Fizjoterapia w stomatologii to certyfikowani specjaliści z zakresu stomatologii, fizjoterapii, chirurgii szczękowo-twarzowej, laryngologii, psychologii z bogatym doświadczeniem klinicznym jak i akademickim.

Kierownik studiów:

 dr n. o zdr. Magdalena Gębska – fizjoterapeuta, absolwentka na kierunku fizjoterapia na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. W 2014 roku obroniła rozprawę doktorską pt. „Analgetyczny wpływ wybranych czynników terapeutycznych na czynność bioelektryczną mięśnia żwacza w dysfunkcjach układu stomatognatycznego” na PUM w Szczecinie. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach z zakresu zaburzeń układu ruchowego narządu żucia oraz wykorzystania metod fizjoterapeutycznych w diagnostyce i terapii pacjentów stomatologicznych. Od 2011 roku jest pracownikiem naukowym Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Od 2015 roku jest pracownikiem Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 PUM w Szczecinie. Autorka i współautorka prac naukowych z zakresu fizjoterapii w stomatologii.

Wykładowcy

 1. dr hab. n. med. Ludmiła Halczy – Kowalik -absolwentka Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Specjalista chirurgii stomatologicznej i chirurgii szczękowo-twarzowej. W latach 1998-2017 kierownik Samodzielnej Pracowni Rehabilitacji Pooperacyjnej Chirurgii Szczękowo-Twarzowej. W latach 2002-2005 była Prodziekanem Wydziału Stomatologii PAM w Szczecinie
 2. mgr Mariusz Hernik – fizjoterapeuta, osteopata. Absolwent Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Ukończył 5 letnie studia Medycyny Osteopatycznej na Osteopathie Schule Deutschland w Hamburgu.Od 2005 roku ukończył szereg szkoleń dotyczących fizjoterapii i medycyny sportowej w tym także szkolenia amerykańskiej akademii The Athletes Performance. Wiedzę i doświadczenie z zakresu rehabilitacji, przygotowania motorycznego i treningu funkcjonalnego zdobywał u specjalistów z Bayernu Monachium, Evertonu, Niemieckiej Federacji Piłki Nożnej. W latach 2007 – 2009 fizjoterapeuta I-ligowego zespołu piłki nożnej „Warta Poznań". W sezonie 2012/2013 pełniąc rolę Trenera Odnowy Biologicznej wra z I-ligowym zespołem koszykówki kobiet King Wilki Morskie wywalczył awans do ekstraklasy. W okresie przygotowawczym przed Halowymi Mistrzostwami Europy w Göteborgu fizjoterapeuta Kadry skoku o tyczce w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Spale. Specjalizuje się w rehabilitacji po zabiegach ortopedycznych, kontuzjach sportowych, leczeniu dolegliwości przeciążeniowych, bólów kręgosłupa i stawów, podchodząc do pacjenta całościowo poszukuje pierwotnej przyczyny dolegliwości.
 3. mgr Marek Kocięcki – fizjoterapeuta,Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Aktualnie doktorant Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Od wielu lat prowadzi praktykę fizjoterapeutyczną w Przychodni LuxMed. W swojej pracy zajmuje się głównie pacjentami ortopedycznymi i neurologicznymi wykorzystując m.in. metody: PNF, techniki energetyzacji mięśni, kinesiology taping, Fascial Manipulation L. Stecco, rozluźnianie mięśniowo-powięziowe  R. Schleipa, Fascial and Membrane Technikum  wg P. Schwinda, Visceral and Neural Manipulation, Listening Technique, Manipulation of the Intervertebral Discs (Barral Institute).
 4. prof. zw. dr hab. n. med. Krystyna Lisiecka-Opalko - jest autorem pond 300 publikacji naukowych, promotorem 23 prac doktorskich oraz redaktorem i współautorem 7 podręczników. Aktywność naukowa profesor Opalko ukierunkowana jest na zagadnienia związane z diagnostyką i terapią fizykalną w wielu specjalnościach stomatologicznych. Jako pierwsza w Polsce rozpoczęła zajęcia dydaktyczne dla studentów stomatologii z zakresu diagnostyki i terapii fizykalnej, które prowadzone są do dnia dzisiejszego. W 2008 roku powołała Sekcję Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej przy Polskim Towarzystwie Fizjoterapii. Jest organizatorem naukowym 10 międzynarodowych interdyscyplinarnych sympozjów organizowanych przez Sekcję, obecnie jest jej prezesem honorowym.
 5. dr n. o zdr. Anna Mikołajczyk–Kocięcka – fizjoterapeuta, absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Aktualnie asystent w Zakładzie Rehabilitacji Medycznej i Fizjoterapii Klinicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Zawodowo od wielu lat jest związana z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 2 PUM w Szczecinie pracując w Klinice Kardiochirurgii oraz jako Koordynator Ośrodka Dziennej Rehabilitacji Kardiologicznej. Pracuje z pacjentami kardiologicznymi, neurologicznymi i ortopedycznymi
 6. mgr Damian Sołtysik – fizjoterapeuta, absolwent Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Od 2013 roku aktywnie pracuje stosując techniki terapii manualnej o charakterze kompleksowym i holistycznym dobrane indywidualnie do pacjenta. Od 2015 roku wykładowca w TEB Edukacja. Nieustannie poszerza swoją wiedzę w zakresie fizjoterapii holistycznej, osteopatii i rehabilitacji stomatologicznej uczestnicząc w konferencjach, kursach i szkoleniach oraz studiach podyplomowych: terapia manualna holistyczna dr A. Rakowskiego (6 modułów, w tym igłoterapia i rehabilitacja stomatologiczna), terapia manualna tkanek miękkich, terapia punktów spustowych, masaż tkanek głębokich, terapia wisceralna, terapie odruchowe (klawiterapia, aurikuloterapia, akupunktura).Aktualnie pracuje w KMW Centrum Zdrowia i prowadzi indywidualną praktykę fizjoterapeutyczną.
 7. dr n. med. Magdalena Sroczyk–Jaszczyńska – lekarz stomatolog, Absolwentka Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Specjalista stomatologii zachowawczej i endodoncji. Adiunkt w Zakładzie Radiologii Ogólnej i Stomatologicznej. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania w opiece zdrowotnej (Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie) oraz w zakresie dydaktyki medycznej (Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie).
 8. dr n. med. Małgorzata Stecewicz - doktor nauk medycznych w zakresie stomatologii uzyskany w 2011 roku na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie, magister pedagogiki specjalnej o specjalności oligofrenopedagogika (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Szczecinie). Ukończyła studia podyplomowe: Podyplomowe Studia Szkolnej Psychologii Defektologicznej – specjalność audiofonologia i psychologia dzieci głuchych, Podyplomowe Studia Logopedii Szkolnej, Podyplomowe Studia Logopedii a także trzystopniowy kurs języka migowego – SJM i kurs PJM. Wykładowca w Katedrze Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Szczecińskiego oraz PSK nr 1 PUM w Szczecinie Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej jako logopeda. W pracy zawodowej zajmuję się teorią i praktyką zaburzeń mowy/wymowy, zwłaszcza u osób z ubytkami pooperacyjnymi po wycięciu nowotworu jamy ustnej oraz u osób niesłyszących. W badaniach naukowych podejmuje tematykę związaną z funkcjonowaniem językowym chorych po wycięciu nowotworu jamy ustnej. Jest autorem/współautorem 36 prac naukowych.
 9. mgr Ewelina Skierczyńska - ukończyła filozofię z elementami kulturoznawstwa oraz psychologię o specjalności psychologia kliniczna na Uniwersytecie Szczecińskim. Jest absolwentką podyplomowych studiów z zakresu przygotowania pedagogicznego. Aktualnie kształci się i rozwija swój warsztat pracy uczestnicząc w 4-letnim podyplomowym szkoleniu na psychoterapeutę poznawczo-behawioralnego. Doświadczenie w zawodzie psychologa zaczęła zdobywać pracując w DPS dla osób przewlekle psychicznie chorych. Od dwóch lat pracuje jako psycholog w Klinice Psychiatrii PUM w Szczecinie w Zespole Leczenia Środowiskowego oraz jako psychoterapeuta w Poradni Zdrowia Psychicznego MSWiA w Szczecinie. Ukończyła szkolenia m.in. z zakresu zaburzeń psychosomatycznych, tańca w kręgu w terapii tańcem i ruchem, stosowania zaawansowanych narzędzi w procesie diagnozy psychologicznej. Wśród jej zainteresowań zawodowych znajdują się: psychoterapia, mindfulness, ruchowe techniki i sposoby oddziaływania terapeutycznego.
 10. mgr Małgorzata Wall – fizjoterapeuta, absolwentka PUM w Szczecinie oraz absolwentka kierunku Zdrowotne aspekty turystyki i rekreacji na Uniwersytecie Szczecińskim. Ukończone studia podyplomowe: Odnowa biologiczna oraz Dydaktyka medyczna. Jest kierownikiem prywatnej placówki medycznej KOREMED w Szczecinie, gdzie zajmuje się terapią manualną i masażem. Pracuje z pacjentami z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa, pourazowymi i chirurgicznymi. Specjalizuje się w masażu tkanek głębokich i terapii punktów spustowych Stale podnosi swoje kwalifikację uczestnicząc na kursach i szkoleniach min.: masaż tkanek głębokich, terapia punktów spustowych, stabilizacja głęboka, suche igłowanie, kinesiotapig
 11. mgr Agnieszka Wilczyńska - absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego, IKF na kierunku nauczycielskim oraz Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii Wydział Zamiejscowy w Szczecinie na kierunku fizjoterapia. W 2013 roku ukończyła studia podyplomowe Fizjoterapia w Onkologii a w 2013 roku szkolenie z zakresu Kompleksowej Terapii Przeciwobrzekowej (KTP) w Chorzowie przy Polskim Towarzystwie Limfologicznym. Od 2014 roku współpracuje z Kliniką Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Angiologii PUM w Szczecinie, gdzie wdraża KTP we wczesnej rehabilitacji u pacjentów po operacji naprawczej tętnic. Obecnie jest w trakcie realizacji pracy doktorskiej. Właścicielka i założycielka Centrum Limfoterapii w Szczecinie.

Więcej informacji

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco