Studia Podyplomowe

Medycyna osteopatyczna

Forma: niestacjonarne
Czas trwania: 8 semestrów
Miejsce: Poznań

Studia podyplomowe z medycyny osteopatycznej skierowane są do osób zainteresowanych zwiększeniem swojej wiedzy oraz umiejętności z zakresu diagnozowania oraz leczenia potencjalnych pacjentów. Program studiów został stworzony w taki sposób, aby absolwent mógł czuć się pewnie jako specjalista pierwszego kontaktu. Będzie mógł leczyć pacjenta na każdym etapie choroby, stosując w miarę potrzeby program krótko (postępowanie przeciwbólowe), średnio (poprawa funkcji) lub długoterminowy (edukacja, profilaktyka), biorąc pod uwagę aktualny stan kliniczny chorego.

Opis kierunku

Program studiów obejmuje przede wszystkim zajęcia praktyczne. Słuchacz będzie rozwijał swoje umiejętności palpacyjne oraz pozna skuteczne techniki osteopatyczne.

W czasie zajęć słuchacz dowie się jak zebrać obiektywny i wyczerpujący wywiad oraz jak właściwie i kompleksowo przeprowadzić badanie przedmiotowe pacjenta, a następnie zastosować indywidualnie dobraną terapię. Zagadnienia poruszane na zajęciach będą obejmowały również anatomię, fizjologię, biomechanikę,  embriologię, farmakoterapię, dietetykę, radiologię, semiologię.

Oferta adresowana jest wyłącznie do osób, które posiadają uprawnienia zawodowe fizjoterapeuty i/lub lekarza. 

Osoby będące pielęgniarką, położną, farmaceutą, terapeutą zajęciowym oraz ratownikiem medycznym mogą rozpocząć edukację po ukończeniu szkolenia przygotowawczego oraz zdaniu egzaminów teoretycznych i praktycznych.

Cele i zakres merytoryczny

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do planowania, prowadzenia i organizacji procesu terapeutycznego oraz nabycie podstawowych kompetencji z zakresu profilaktyki zdrowotnej.

Certyfikaty w ramach studiów podyplomowych

Uczestnicy studiów podyplomowych Medycyna osteopatyczna otrzymają świadectwo ukończenia studiów oraz tytuł: „Dyplomowany Osteopata”.

Dodatkowe atuty studiów medycyny osteopatycznej

  • Ambitna i doświadczona kadra dydaktyków
  • Warsztaty kadawerowe
  • Program studiów zgodny z wymaganiami EU
  • Czas zajęć w 100% wykorzystany na merytoryczne i praktyczne przekazywanie wiedzy. Bez marnotrawienia go na tłumaczenia na inne języki.

Kadra dydaktyczna i infrastruktura

Kierownik studiów podyplomowych

dr n o kult. fiz. Mateusz Wojciech Romanowski (ur. 8 lutego 1985 w Poznaniu); osteopata, specjalista w dziedzinie fizjoterapii, certyfikowany terapeuta powięzi, specjalista masażu głębokiego. Absolwent kierunku Fizjoterapia Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu (2010) i Sutherland Collage of Osteopathic Medicine w Konstancinie (2013). W 2014 roku po obronie rozprawy doktorskiej w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu uzyskał tytuł doktora nauk o kulturze fizycznej. W 2015 roku po zdanym państwowym egzaminie z teorii i praktyki uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie fizjoterapii. W 2016 roku uzyskał tytuł dyplomowanego osteopaty. Wykładowca w Katedrze Reumatologii i Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, gdzie prowadzi zajęcia z anatomii palpacyjnej, masażu głębokiego i masażu w chorobach ortopedycznych i reumatologicznych. Od 2015 roku Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Prodziekan i wykładowca na Wydziale Medycyny Osteopatycznej Wyższej Szkoły Medycznej w Podkowie Leśnej (w roku akademickim 2016/2017). Członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej (PTMM), Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii (PTF). Od 2007 roku prowadzi prywatną działalność osteopatyczną/fizjoterapeutyczną w gabinetach ANTEEO w miastach Śrem, Poznań i Kórnik. Autor i współautor ponad 70 publikacji z zakresu wykorzystania osteopatii, terapii manualnej, kinezyterapii w leczeniu dysfunkcji narządu ruchu, współautor podręcznika „Wielka Fizjoterapia”.

Kadra dydaktyczna

Kadra dydaktyczna składa się z doświadczonych nauczycieli akademickich oraz uznanych instruktorów, którzy regularnie praktykują Osteopatię na oddziałach szpitalnych oraz w swoich gabinetach. Zajęcia podczas studiów odbywają się w bazie dydaktycznej uczelni oraz w przychodniach, prywatnych gabinetach.

mgr Ewa Bylińska DO Absolwentka podyplomowych studiów z zakresu Osteopatii, studiów magisterskich z zakresu fizjoterapii oraz filologii angielskiej, wykładowca w Podkowiańskiej Szkole Wyższej na kierunku Osteopatia, w trakcie podyplomowych studiów specjalizacyjnych, tłumacz specjalistycznych kursów z zakresu osteopatii oraz fizjoterapii w tym współpraca z the European School of Osteopathy w zakresie tłumaczenia studiów podyplomowych, uczestniczka wielu kursów osteopatycznych i fizjoterapeutycznych z głównym naciskiem na neurologię, medycynę sportową, uroginekologię i pediatrię z kilkunastoletnim praktycznym doświadczeniem.

mgr Aneta Szczepańska DO Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu oraz renomowanej Brytyjskiej Szkoły Osteopatii ESO European School of Osteopathy w Maidstone. Pełni funkcje asystenta w International Academy of Manual Medicine na kursach FDM wg. S. Typaldosa. Uczestniczka wielu kursów i szkoleń poświęconych zagadnieniom medycznym m.in. Międzynarodowy Egzamin Terapii FDM ( FDM IC), Osteopatia pediatryczna, kurs rozwijający FDM, Global Fascio-Myo- Neutral Method of Diagnosis and Hooking Treatment Using Diacutaneous Fibrolisis Technique, Functional Intergrated Needling for Pain Management, Smart Tools Instrument Assisted Soft Tissue Mobilization, Techniki energizacji mięśni, terapia punktów spustowych, trzymodułowy kurs terapii manualnej w leczeniu dysfunkcji dolegliwości bólowych narządu ruchu. Brała czynny udział w konferencji naukowej Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego podczas II Dnia Osteopaty. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z pacjentami, prowadzi własny gabinet reh-STILL-med.

mgr Paweł Karczewski DO Absolwent studiów Magisterskich Warszawskiego Uniwersytety Medycznego II Wyd. Lekarskiego na kierunku Fizjoterapia oraz Dyplomowany Osteopata ( European School of Osteopathy UK). W latach 2006 – 2016 uczestnik licznych specjalistycznych kursów w tym min. Medycyny Manualnej w modelu Holistycznym ( dyplom Terapeuty Manualnego TMMH), Terapii Nerwowo – Mięśniowej ( certyfikowany terapeuta NMT), metody Fascial Distortion Model ( certyfikat terapeuty FDM z ramienia EFDMA) oraz innych szkoleń i konferencji naukowych z zakresu terapii manualnej. Wieloletni praktyk licznych metod fizjoterapeutycznych oraz medycyny osteopatycznej i założyciel kliniki Rehabilitacji Medycznej i Osteopatii Medifire. Współorganizator Ogólnopolskich konferencji skierowanych dla Fizjoterapeutów i Osteopatów – Dzień Osteopaty (2015 i 2016).

dr Wioleta Ostiak-Tomaszewska  DO  fizjoterapeuta, osteopata. Urodzona w 1979 roku w Poznaniu, ukończyła studia magisterskie na kierunku fizjoterapia na Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu w 2003 roku. W 2008 roku obroniła pracę doktorską pt. „Funkcja kończyny dolnej, aktywność codzienna i jakość życia pacjentów leczonych stabilizatorami zewnętrznymi” w Katedrze Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej pod kierunkiem prof. dr hab. med. Marka Napiontka. Przez wiele lat pracowała jako asystent, a później adiunkt na Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Odpowiadała za kształcenie studentów fizjoterapii. W 2013 roku ukończyła dodatkowo 5-letnie studia podyplomowe na kierunku osteopatia w Sutherland College of Osteopathic Medicine, uzyskując tytuł osteopaty (D.O.). Zainteresowania zawodowe skupia wokół nowoczesnych metod terapii bólu oraz schorzeń i dysfunkcji narządu ruchu (fizjoterapia ortopedyczna, terapia manulana, osteopatia), a także osteopatii ginekologiczno-położniczej. Swoje umiejętności podnosi na licznych kursach doskonalących dla osteopatów.

mgr Jakub Urbanowicz D.O. to absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Studiował na wydziale Wychowania Fizycznego, na kierunku Fizjoterapia. Podczas studiów stypendysta Rządu Duńskiego oraz Ministerstwa Sportu RP. Umiejętności oraz doświadczenie zawodowe zdobył pracując w Szpitalu Klinicznym im. H. Święcickiego w Poznaniu oraz w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Mogileńskiej w Poznaniu, w którym od 2016 roku pełni obowiązki kierownika. Pierwsze dwa lata kształcenia osteopatycznego zdobył w Osteopathische Schule Deutschland, a kolejne trzy w Akademii Osteopatii. W 2018 roku rozpoczął 2-letnią szkołę uroginekologii w Mollinari Institiute of Health w Londynie.

dr Łukasz Czubaszewski DO - dr nauk o kulturze fizycznej. Fizjoterapeuta, Osteopata.
Wykształcenie:
Osteopathie Schule Deutschland
Sutherland College of Osteopathic Medicine
Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, kierunek fizjoterapia

Kursy i szkolenia:
Medycyna Osteopatyczna - Osteopathie Schule Deutschland
Manipulacje wisceralne w ginekologi – Caroline Stone
Mózg w ujęciu osteopatycznym – Marek Mularczyk
Osteopatyczne techniki limfatyczne – Bruno Chikly
Intergracja Strukturalna – Martin Morales
Somatic Experiencing (Trauma Healing) – Elizabeth Kaizer
Holistyczna terapia manualna- Andrzej Rakowski
Masaż Takanek Głębokich -Deep Tissue Massage- Art Riggs
Kinesiology taping - Tomasz Senderek

Doświadczenie zawodowe:
Dyrektor Rehasol Clinic Medyczno-rehabilitacyjna Sp. Z.O.O.
Pracownik naukowy AWF- Poznań
Asystent w Osteopathie Schule Deutschland
Koordynator sztabu medycznego Polskiego Związku Hokeja na Trawie
Instruktor szkoleń dla fizjoterapeutów
Prywatna praktyka rehabilitacyjna i osteopatyczna
Prezes Fundacji Instytut Rehabilitacji Dziecka
V-Prezes Stowarzyszenia Internationa Association of Deep Tissue
Massage Practitioners

mgr Piotr Cywiński DO - Dyplomowany Osteopata. Specjalista Chiropraktyki, fizjoterapii oraz Medycyny Manualnej. Absolwent renomowanej Międzynarodowej Szkoły Osteopatii ESO w Anglii.

Były sportowiec – Reprezentant Polski W Lekkiej Atletyce - wielokrotny medalista mistrzostw Polski i Złoty Medalista Mistrzostw Europy Juniorów w biegu sztafetowym 4X100m. Członek Kadry Olimpijskiej w Bobslejach ( rozpychający ). Uczestnik jedynej w Polsce emisji programu reality show – Fear Factor "Nieustraszeni"...

Po zakończeniu kariery sportowej wkracza na nową ścieżkę kariery – Rehabilitacja. Zostaje terapeutą Kadry Olimpijskiej Zapaśników w stylu wolnym i innych znanych sportowców. Wiele specjalistycznych szkoleń u najlepszych Chiropraktyków, Osteopatów i Terapeutów Manualnych oraz lata praktyki daje możliwość niesienia pomocy pacjentom z wszelkimi zaburzeniami aparatu ruchu.

Ścisła współpraca ze znakomitymi Lekarzami Ortopedii, Neurologii i Medycyny Sportowej w Łodzi a także dostęp do najnowocześniejszej Diagnostyki Obrazowej daje gwarancje kompleksowej opieki medycznej oraz szybki powrót do zdrowia...

dr Jarosław Jasięga to absolwent Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego oraz Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Od 1996 roku w zawodzie fizjoterapeuty oraz pasjonat prowadzący prywatną praktykę. Oddany pacjentom i sztuce zawodu fizjoterapeuta z wieloletnim doświadczeniem. Od 2004 roku prowadzi firmę zajmującą się szkoleniami z zakresu terapii manualnej dla fizjoterapeutów i lekarzy. Instruktor Terapii Obrzękowej, a od 2006 roku członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej (PTMM). Od 2010 roku także prezes tego Towarzystwa. Jest wykładowcą Ackeremann College of Chiropractic Stockholm/ Szwecja. Dr Jarosław Jasięga jest także uznanym wykładowcą akademickim. Prowadził m.in. zajęcia praktyczne ze studentami w Akademii Medycznej w Gdańsku. Od 2010 Wykładowca Funkcjonalnej Osteopatii i Integracji. Fizjoterapeuta-praktyk w roku 2013 uzyskał tytuł doktora nauk o kulturze fizycznej z dziedziny fizjoterapii na AWF Wrocław. Prywatnie mąż i dumny ojciec!

Więcej informacji

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco