Kształcenie ogólne - 262 godz. – 21 ECTS

  • Estetyka
  • Wstęp do informacji naukowej
  • Seminarium dyplomowe
  • Metodologia badań
  • J. angielski w kosmetyce               
  • Wychowanie fizyczne
  • Technologie informacyjne
  • Zajęcia biblioteczne