Interakcje skóry z substancjami czynnymi - 64 godz. – 5 ECTS

  • Sensoryka i środki zapachowe
  • Farmakognozja w kosmetologii / Roślinne preparaty kosmetyczne