Główne efekty kształcenia w zakresie wiedzy

  • określa budowę ciała ludzkiego w ujęciu topograficznym oraz czynnościowym
  • posiada wiedzę w zakresie anatomii RTG, USG, MRI w aspekcie budowy narządu ruchu
  • wyjaśnia mechanizmy zaburzeń funkcjonalnych i strukturalnych wywołanych urazem, chorobą lub inną formą niepełnosprawności
  • zna zakres i zasady badań funkcjonalnych i wydolnościowych niezbędnych dla doboru metod, technik i środków fizjoterapii odpowiednich do zaplanowania racjonalnego procesu usprawniania
  • zna teoretyczne, metodyczne i praktyczne podstawy terapii manualnej
  • potrafi umiejętnie zaprogramować diagnostykę oraz proces usprawniania fizjoterapeutycznego w zależności od stanu funkcjonalnego i klinicznego pacjenta w oparciu o zdobytą wiedzę oraz najnowsze piśmiennictwo
  • potrafi wymienić podstawowe właściwości fizyczne tkanek, potrafi opisać i interpretować zjawiska biomechaniczne zachodzące w ustroju
  • zna psychosomatyczne podłoże chorób