Główne efekty kształcenia w zakresie umiejętności

 • Potrafi zaplanować i przeprowadzić ćwiczenia ruchowe stosowane w procesie usprawniania chorych i odnowie biologicznej,
 • Potrafi dobrać i przeprowadzić właściwy rodzaj masażu w zależności od potrzeb pacjenta/klienta,
 • Potrafi właściwie dobierać zabiegi fizykoterapeutyczne i samodzielnie je przeprowadzić w zależności od potrzeb pacjenta/klienta,
 • Potrafi kontrolować zabieg masażu i metody wspomagające masaż pod kątem ich efektywności i bezpieczeństwa,
 • Potrafi identyfikować potrzeby żywieniowe pacjenta/klienta i zaproponować podstawowe postępowanie dietetyczne w zależności od potrzeb,
 • Potrafi korzystać ze specjalistycznej literatury w celu ustawicznego podnoszenia posiadanej wiedzy i umiejętności,
 • Potrafi przeprowadzić wybrane badania i testy funkcjonalne niezbędne do prawidłowego doboru metod rehabilitacji i odnowy biologicznej,
 • Potrafi wykorzystać w procesie rehabilitacji i odnowy biologicznej techniki manualne,
 • Potrafi prowadzić edukację prozdrowotną i działania profilaktyczne,
 • Potrafi wykorzystać z wiedzy psychologicznej, aktywnie słuchać pacjenta/klienta i prowadzić dialog terapeutyczny,
 • Potrafi założyć i prowadzić dokumentację dotyczącą przebiegu wykonywanych w procesie rehabilitacji i odnowy biologicznej zadań,
 • Potrafi w oparciu o potrzeby pacjenta i zalecenia lekarza właściwie dobrać i zastosować wybrane zabiegi stosowane w rehabilitacji i odnowie biologicznej.