Główne efekty kształcenia w zakresie umiejętności

  • Potrafi wykorzystać w procesie usprawniania pacjenta różnorodne techniki terapii manualnej.
  • Potrafi wykonać zabiegi manualne z zakresu terapii tkanek miękkich, mobilizacji i manipulacji stawowych u chorych z różnymi chorobami i dysfunkcjami z uwzględnieniem ich stanu klinicznego.
  • Potrafi przeprowadzić badania i testy funkcjonalne niezbędne do wykonania odpowiednich technik terapii manualnej.
  • Dobiera właściwe badania diagnostyczne i funkcjonalne dla tworzenia, weryfikacji i modyfikacji programu terapeutycznego pacjentów z różnymi chorobami i dysfunkcjami.
  • Tworzy, weryfikuje i modyfikuje program terapeutyczny pacjentów z różnymi dysfunkcjami w zależności od ich stanu klinicznego.
  • Przewiduje skutki przebiegu różnego rodzaju zaburzeń czynności i stanów chorobowych oraz zaplanowanego postępowania terapeutycznego.
  • Potrafi prowadzić edukacje prozdrowotną i działania profilaktyczne w zakresie zaburzeń czynnościowych w układzie mięśniowo-szkieletowym.
  • Potrafi wykonać ćwiczenia z zakresu autoterapii zaburzeń w układzie mięśniowo-powięziowym oraz nauczyć poprawnego wykonywania tych technik zarówno w ramach profilaktyki jak i procesu terapeutycznego.