Główne efekty kształcenia w zakresie umiejętności

  • samodzielnie dobiera i wykonuje zabiegi z zakresu fizjoterapii u osób w różnym wieku, różnym stanie klinicznym i funkcjonalnym
  • potrafi ocenić przydatność metod, form, środków oraz procedur fizjoterapeutycznych niezbędnych w realizacji różnych form profilaktyki i terapii z uwzględnieniem wieku, płci, poziomu rozwoju psychofizycznego oraz stanu funkcjonalnego i klinicznego
  • interpretuje wyniki testów diagnostycznych oraz podstawowych badań klinicznych i parametrów medycznych