Główne efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych

  • śledzi bieżące tendencje i kierunki rozwoju współczesnej fizjoterapii
  • potrafi współpracować w zespole fizjoterapeutycznym i innych zespołach terapeutycznych