Studia Jednolite Magisterskie

Fizjoterapia studia

Forma: stacjonarne / niestacjonarne
Czas trwania: 10 semestrów
Miejsce: Poznań / Szczecin
Atut: po dwóch latach nauki dodatkowy dyplom Technika masażysty

Zawód fizjoterapeuty staje się jednym z najbardziej popularnych nie tylko w Polsce, ale również na świecie. Wpływ na taką sytuację mają zmiany zachodzące w społeczeństwie. Zaczynamy się statystycznie starzeć, przyrost naturalny spada, a żyjemy coraz dłużej. W tej sytuacji rynek będzie potrzebował coraz więcej specjalistów z tej dziedziny medycznej. Wybór studiów na kierunku fizjoterapia umożliwi zdobycie wykształcenia na najwyższym europejskim poziomie.

Dlaczego WSEiT

Dlaczego WSEiT

Studia na kierunku fizjoterapia prowadzone są zgodnie z Ustawą o zawodzie fizjoterapeuty.

Studia na kierunku Fizjoterapia trwają 5 lat i kończą się obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu magistra fizjoterapii. Na studia zapraszamy do Poznania lub Szczecina. Można wybrać studia stacjonarne lub niestacjonarne. 

Program studiów został opracowany w oparciu o najnowsze trendy oraz standardy określone 26 lipca 2018 roku przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także uwzględnia wytyczne Światowej Konfederacji Fizjoterapii (WCPT). 

WSEiT wyróżnia się tym, że studenci Fizjoterapii uzyskują dodatkowo dyplom Technika masażysty po 2 latach nauki! W cenie studiów na kierunku Fizjoterapia odbywają się zajęcia w szkole policealnej. W Poznaniu w Wielkopolskiej Szkole Medycznej, a w Szczecinie w Medycznej Szkole Policealnej. Po 2 latach i zdaniu państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe student otrzymuje tytuł Technik masażysta.

Co zyskujesz?

  1. Dodatkowy dyplom technika masażysty za darmo po 2 latach nauki po zdaniu państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe - nauka na kierunku Technik masażysta realizowana jest w ramach kształcenia policealnego w Wielkopolskiej Szkole Medycznej w Poznaniu lub Medycznej Szkole Policelanej w Szczecinie
  2. Wiele godzin ćwiczeń w nowoczesnych pracowniach masażu dużo więcej praktycznych zajęć na terenie uczelni 
  3. Drugi zawód po 2 latach - państwowe uprawnienia do wykonywania masaży klasycznego, grzbietu, kończyny dolnej i górnej, w rwie kulszowej, klatki piersiowej, szyi, twarzy i głowy w wybranych jednostkach chorobowych, sportowego, elementów masażu relaksacyjnego, metodą Shantala, drenażu limfatycznego metoda polską i niemiecką
Korzyści ukończenia kierunku Fizjoterapia

Korzyści ukończenia kierunku Fizjoterapia

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do zawodu fizjoterapeuty poprzez uzyskanie wiedzy i zdobycie umiejętności niezbędnych do kształtowania, podtrzymywania oraz przywracania sprawności i wydolności osobom w różnym wieku, ruchomości utraconej lub obniżonej w wyniku chorób lub urazów.

Ponadto za cel studiów stawia się umożliwienie zdobycia wiedzy z zakresu teorii, metodyki i praktyki fizjoterapii, umiejętności diagnostycznych i wykonywania zabiegów fizykoterapii, masażu, kinezyterapii, podstawowych technik z zakresu terapii manualnej oraz stosowania zaopatrzenia ortopedycznego. Studia mają umożliwić zdobycie sprawności fizycznej koniecznej do poprawnego demonstrowania i przeprowadzania zabiegów kinezyterapii u osób chorych i z niepełnosprawnością. W zakresie kompetencji społecznych studia mają dać możliwość realizowania się w pracy indywidualnej z pacjentem oraz współpracy w zespole terapeutycznym.

Kadra dydaktyczna

Kadra dydaktyczna

Kadrę na kierunku fizjoterapia stanowią nauczyciele akademiccy, przede wszystkim z renomowanych uczelni akademickich Poznania i Szczecina, m.in. z Akademii Wychowania Fizycznego, Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Szczecińskiego oraz praktycy, tzn. fizjoterapeuci zatrudnieni w ośrodkach zdrowia lub posiadający własną praktykę. Większość przedmiotów kierunkowych oraz zajęcia kliniczne i praktyczne prowadzone są przez lekarzy specjalistów z rehabilitacji medycznej, lekarzy z balneoklimatologii i medycyny fizykalnej oraz magistrów fizjoterapii zatrudnionych w szpitalach i ośrodkach rehabilitacyjnych.

Zajęcia praktyczne realizowane w trakcie studiów stanowią znaczącą część wszystkich zajęć w programie studiów. Program kształcenia oparty jest o dużą liczbę godzin praktyk m.in. w szpitalach, klinikach i prywatnych ośrodkach leczniczych, które pozwalają zdobyć niezbędne doświadczenie zawodowe już w trakcie studiów. Dzięki temu nasi absolwenci znajdują zatrudnienie nie tylko w kraju, ale również m.in. w Niemczech, Wielkiej Brytanii oraz USA.

Co zyskasz po ukończeniu studiów

Co zyskasz po ukończeniu studiów

Absolwent kierunku fizjoterapia posiada rozszerzoną wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania badań z zakresu diagnostyki funkcjonalnej oraz planowania, realizowania i kontrolowania procesu fizjoterapii, dzięki czemu jest w pełni przygotowany do dalszego rozwoju naukowego. Jest przygotowany do wykonywania zawodu fizjoterapeuty w placówkach służby zdrowia, jak również prowadzenia własnego gabinetu fizjoterapeutycznego. 

Więcej informacji

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco