Fizjoterapia - dodatkowy tytuł Technika masażysty

Fizjoterapia - dodatkowy tytuł Technika masażysty

Studia na kierunku Fizjoterapia trwają 5 lat i kończą się obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu magistra fizjoterapii. WSEiT zaprasza na studia w Poznaniu i Szczecinie. Można wybrać studia stacjonarne lub niestacjonarne.

Uczelnia wyróżnia się tym, że proponuje dodatkowy dyplom Technika masażysty po 2 latach nauki. W cenie studiów na kierunku Fizjoterapia realizowane jest kształcenie policealne w Wielkopolskiej Szkole Medycznej w Poznaniu lub Medycznej Szkole Policealnej przy WSEiT w Szczecinie. Po 2 latach po zdaniu państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe student otrzymuje tytuł Technik masażysta.

Dodatkowy dyplom to przede wszystkim drugi zawód oraz dużo więcej praktyki.

Zapisz się na studia Fizjoterapia Studia • Studia Stacjonarne i Niestacjonane • WSEiT