Efekty uczenia się w kategorii umiejętności

Absolwent kierunku techniki dentystyczne:

  • Posiada umiejętności techniczne, manualne i ruchowe w zakresie rysunku, modelowania i wykonawstwa wszystkich rodzajów protez oraz aparatów ortodontycznych,
  • Potrafi dobrać i posługiwać się sprzętem i aparaturą w zależności od realizowanego zadania w poszczególnych pracowniach laboratorium protetycznego jak również stosować nowoczesne technologie i urządzenia,
  • Potrafi określić potrzeby pacjenta w zakresie planowanych uzupełnień protetycznych,
  • Potrafi określić i zanalizować przyczyny powstawania uszkodzeń protez i aparatów ortodontycznych oraz konsultować je z pacjentem,
  • Potrafi ocenić jakość wykonania, zidentyfikować i zanalizować błędy w wykonawstwie protez dentystycznych i aparatów ortodontycznych,
  • Potrafi zanalizować struktury podłoża protetycznego pod kątem możliwości wykonania protez dentystycznych,
  • Potrafi wykonać protezy zębowe, aparaty ortodontyczne, szyny terapeutyczne, protezy pooperacyjne i epitezy zgodnie z projektem klinicznym, na podstawie otrzymanych wycisków,
  • Potrafi wykonać rekonstrukcje i naprawy wszystkich typów protez zębowych i aparatów ortodontycznych,
  • Posiada umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku Techniki dentystyczne, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.