Efekty kształcenia w zakresie umiejętności

  Uczestnik potrafi:

  • przeprowadzić ocenę funkcjonalną stopy w kontekście zdrowia, przeciążeń i zwyrodnień stawów stóp i/lub  zmian dermatologicznych z wykorzystaniem urządzeń diagnostycznych
  • pobrać materiał mykologiczny
  • zaplanować i przeprowadzić spersonalizowaną  terapię stopy
  • wykonać  odciążenia
  • wykonać zabieg pielęgnacyjno-leczniczy skóry stóp i aparatu paznokciowego.