Efekty kształcenia w zakresie umiejętności

 • Potrafi odpowiednio dostosować model postępowania osteopatycznego w zależności od interpretacji wyników diagnostycznych.
 • Korzysta z różnych metod, dobierając odpowiednie techniki leczenia.
 • Dobiera różne techniki i chwyty w różnych jednostkach chorobowych.
 • Posługuje się technikami osteopatycznymi, przeprowadza testy funkcjonalne oraz wykorzystuje palpację.
 • Planuje proces terapii i go zrealizuje, kontroluje jego przebieg  
 • Potrafi wyjaśnić pacjentowi istotę jego dolegliwości i zaproponować terapię
 • Potrafi analizować jakość i efektywność wykonywanych zabiegów terapeutycznych
 • Potrafi przeprowadzić rozpoznanie różnicowe w oparciu o analizę danych z badań dla potrzeb osteopatii
 • Potrafi interpretować wyniki badań dodatkowych dla potrzeb osteopatii
 • Potrafi krytycznie interpretować informacje z piśmiennictwa
 • Ocenia sprawność funkcjonalną pacjenta.
 • Dobiera postępowanie profilaktyczne i lecznicze.  
 • Stosuje metody osteopatii w różnych dziedzinach medycznych.