Dane kontaktowe

  • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej
   • Siedziba: ul. Grabowa 22, 61-473 Poznań
    tel./fax +48 61 832 77 76
  • Rektor
  • Koordynator Biura Rektora
  • Kanclerz
  • Biuro Kanclerza
  • Dyrektor Administracyjny
  • Zastępca Dyrektora Administracyjnego
   • Biuro Karier
   • Marketing, Centrum Kursów i Szkoleń
   • Wydawnictwo WSEiT
   • Recepcja
    tel.  +48 61 832 77 76 wew. 101, 102
   • Biuro Obsługi Administracyjno-Technicznej
   • Centrum zakupów
    • mgr Ewelina Madej, mgr Maria Rozwens
     tel. +48 61 832 77 76 wew. 114
     e-mail: zakupy@wseit.edu.pl

   • Wydział Studiów Edukacyjnych w Poznaniu
    Prorektor ds. wydziałowych 
    dr n. społ. Sława Połoczańska-Godek, prof. WSEiT
    tel. +48 61 832 777 6 wew. 112
    e-mail: s.godek@wseit.edu.pl
   • Biuro Obsługi Studenta
   • Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
    Prorektor ds. wydziałowych 
    dr inż. Dariusz Kłódka, prof. WSEiT
    tel. +48 91 420 13 33 wew. 108
    e-mail: d.klodka@wseit.edu.pl 

   • Biuro Obsługi Studenta
    Biuro Rekrutacji
    Centrum Kształcenia Specjalistycznego
    Kierownik
    dr inż. Justyna Szymczak

    tel. +48 91 420 13 33 wew. 101
    e-mail: j.szymczak@wseit.edu.pl

    mgr Wioletta Janusz

    tel. +48 91 420 13 33 wew. 102
    e-mail: w.janusz@wseit.edu.pl

   • Biblioteka
    mgr Kamila Kukuła

    tel. +48 91 420 13 33 wew. 107
    e-mail: k.kukula@wseit.edu.pl