Czasopisma

Wykaz aktualnych czasopism w prenumeracie:
  • "Acta Balneologica"
  • "Gerontologia Współczesna"
  • "Medycyna po Dyplomie"
  • "Medycyna Sportowa"
  • "Postępy Rehabilitacji"
  • "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja"