Opłaty

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej oferuje zróżnicowany system opłat. 

Szczegółowe zasady przyznawania zniżek w opłatach za kształcenie określa Program lojalnościowy „Galilea Club”.

Indywidualny Numer Konta Bankowego:

Po zakończeniu rejestracji elektronicznej kandydatowi zostaje wygenerowany Indywidualny Numer Konta Bankowego, na który począwszy od opłaty rekrutacyjnej wnosi wszystkie opłaty związane z procesem kształcenia w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej. Konto bankowe WSEiT obsługuje ING Bank Śląski S.A.

Wysokość opłat za kształcenie (czesne miesięczne)

studia I stopnia  opłata rekrutacyjna stacjonarne niestacjonarne
Techniki dentystyczne + technik dentystyczny 100 zł 750 zł 700 zł
Wysokość opłat dla studentów podejmujących studia na zasadach innych niż obowiązujących obywateli
polskich (czesne roczne):
studia I stopnia opłata rekrutacyjna stacjonarne  niestacjonarne
Techniki dentystyczne + technik dentystyczny 200 EURO 6000 EURO 6000 EURO

 

Więcej informacji

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco