Blok przedmiotów podstawowych - 346 godz. - 25 ECTS

  • Alergologia i dermatologia kosmetyczna
  • Endokrynologia
  • Histofizjologia skóry i jej przydatków
  • Onkologia skóry
  • Mykologia
  • Dietetyka w promocji zdrowia / Profilaktyka chorób cywilizacyjnych
  • Podstawy gerontologii i geriatrii / Medycyna przeciwstarzeniowa
  • Medycyna estetyczna z el. chirurgii plastycznej
  • Toksykologia leków / Profilaktyka uzależnień
  • Aspekty psychologii zdrowia / Strategie radzenia sobie ze stresem