Blok przedmiotów ogólnych i społecznych - 270 godz. - 18 ECTS

  • Język obcy w kosmetologii
  • Prawne i ekonomiczne aspekty działaności gospodarczej
  • Marketing w branży beauty
  • Komunikacja interpersonalna / Psychologia biznesu
  • Metodologia badań własnych
  • Dydaktyka w kosmetologii
  • Statystyka
  • Bezpieczeństwo i ergonomia pracy
  • Informacja naukowa w kosmetologii