Adresy obiektów - Poznań

Dokładne adresy budynków oraz klinik, w których odbywają się zajęcia.

Skrót Budynku Nazwa Budynku Adres
G WSEiT - Grabowa ul. Grabowa 22, 61-473 Poznań
CEG WSEiT – Budynek HCP ul. 28 czerwca 1956 231/239, Poznań
K Szpital  Szpital Rehabilitacyjny ul. Sanatoryjna 2, Kiekrz
SzWoj 131 Szpital Wojewódzki ul. Juraszów 7/19, 60-480 Poznań
ZOLiR ZOR Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej ul. Mogileńska 42, 61-044 Poznań
KKoś Reumatolog Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie ul. Szpitalna 7, 64-000 Kościan
B-AWF (mały basen i basen tory) Basen AWF „ CityZen” ul. Droga Dębińska 10c, 61-555 Poznań
Rehab Centrum OR Poznańskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii

oś. Zwycięstwa 108, 61-653 Poznań

ul. Przemysłowa  15/17, 61-579 Poznań

pl. Kolegiacki 12a, 61-841 Poznań