Adresy obiektów - Poznań

Dokładne adresy budynków oraz klinik, w których odbywają się zajęcia.

Skrót Budynku Nazwa Budynku Adres
G WSEiT - Grabowa ul. Grabowa 22, 61-473 Poznań
CEG WSEiT – Budynek HCP ul. 28 Czerwca 1956 231/239, Poznań
K Szpital  Szpital Rehabilitacyjny ul. Sanatoryjna 2, Kiekrz
SzWoj 131 Szpital Wojewódzki ul. Juraszów 7/19, 60-480 Poznań
ZOLiR ZOR Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej ul. Mogileńska 42, 61-044 Poznań
KKoś Reumatolog Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie ul. Szpitalna 7, 64-000 Kościan
Ra Och

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei 

ul. Mickiewicza 2, Poznań
Szpital ST  

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia

ul. Szwajcarska 3, Poznań       V piętro

HCP wejście E

Centrum Medyczne HCP

Centrum zdrowia psychicznego

ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 194, Poznań
B-AWF (mały basen i basen tory) Basen AWF „ CityZen” ul. Droga Dębińska 10c, 61-555 Poznań
Rehab Centrum OR Poznańskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii

os. Zwycięstwa 108, 61-653 Poznań

ul. Przemysłowa  15/17, 61-579 Poznań

pl. Kolegiacki 12a, 61-841 Poznań

WCF Wielkopolskie Centrum Fizjoterapii

os. Bohaterów II Wojny Światowej 33, 61-386 Poznań 

ul. Łomżyńska 1, 61-048 Poznań