Absolwenci WSEiT z dodatkowymi certyfikatami

Absolwenci WSEiT z dodatkowymi certyfikatami

Tegoroczni absolwenci Fizjoterapii i Kosmetologii w trackie studiów objęci zostali wsparciem unijnym [EFS] w celu podniesienia kompetencji w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju, uczestnicząc w programie „Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii”.

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych w ramach programu POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/18 Zintegrowane Programy Uczelni – Ścieżka I w latach 2019-2023.

Studenci skorzystali z bezpłatnych certyfikowanych szkoleń, zajęć warsztatowych i projektowych: 
- Kinesiotaping KT1/KT2
- Kinesiotaping KT3/KT4
- Elektroliza przezskórna
- Masaż sportowy 
- Ocena funkcjonalna i rehabilitacja kończyny górnej u pacjenta po udarze mózgu 
- Anatomia palpacyjna st. I i st. II 
- Zakładanie własnej działalności gospodarczej
- Anatomia w medycynie estetycznej
- Całoroczne peelingi chemiczne oraz terapie fotodynamiczne w kosmetologii, trichologii i podologii
- Masaż antycellulitowy
- Makijaż permanentny tradycyjny i microblanding
- Stylizacja rzęs